Huurvoorwaarden

De huurprijzen zijn in euro’s.

Borg

Bij reservering van de vakantiewoning is een waarborgsom verschuldigd van 15 % (met een minimum van € 125,-) van de totale huursom. Indien de vakantiewoning zonder schade wordt achtergelaten, wordt de waarborgsom binnen 30 dagen geretourneerd op de bank- of girorekening. In voorkomende gevallen wordt de door u veroorzaakte schade en/of extra noodzakelijke schoonmaakkosten met de waarborgsom verrekend.

Betalingstermijn

Van de overeengekomen huursom van de vakantiewoning dient bij ondertekening van de huurovereenkomst 1/2 van de totale huursom te worden voldaan. Het restant en de borg dienen 6 weken voor vertrek te zijn overgemaakt.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dient de betaling per omgaande te worden voldaan.

Bij directe betaling van de volledige huursom en de borg geven wij een korting van 2% met een minimum van € 15,-. Niet van toepassing bij Last Minute.

Voorwaarden

Uw reservering is definitief als de getekende huurovereenkomst en 1/2 van de huursom of de gehele huursom en borg binnen een week na ontvangst door de verhuurder zijn ontvangen, anders behouden wij ons het recht voor de vakantiewoning aan een ander te verhuren.